Sól Paszowa

Przeznaczenie

Do produkcji pasz zwierzęcych

Wzbogacenie diety zwierząt leśnych

Gramatura

Worki
25 kg
Big Bagi
500 kg
1000 kg

Sól paszowa

Stosowana w procesie produkcji pasz, które uzupełniają dietę zwierząt hodowlanych (w szczególności przeżuwaczy) i leśnych w składniki mineralne. Poprawia przyswajanie potasu, magnezu i wapnia. Produkt ten jest uzyskiwany z roztworu soli pochodzącego z mokrej eksploatacji naturalnych złóż soli kamiennej. Sól paszowa* jest substancją mineralną, która wzbogaca paszę o dodatkowy sód.

Cena Soli Paszowej dostępna w hurtowniach

*Limit dioksyn i aflatoksyn jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zawartości substancji niepożądanych w paszach (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 203) (z późn. zm).

Korzyści z użycia
soli paszowej

  • Uzupełnia dietę zwierząt hodowlanych i leśnych o składniki mineralne
  • Poprawia przyswajanie potasu, magnezu i wapnia
  • Wysokie bezpieczeństwo w wykorzystaniu do produkcji pasz (certyfikat GMP+)

Specyfikacja jakościowa

Certyfikaty