Sól Przemysłowa

Przeznaczenie

Produkcja proszków do prania, płynów do naczyń, mydła, detergentów, barwników

Ciepłownictwo (proces zmiękczania wody)

Garbarstwo i przemysł tekstylny

Elektroliza i produkcja sody

Zastosowanie w branży chemicznej

Gramatura

Worki
25 kg
Big Bagi
500 kg
1000 kg

O produkcie

Sól przemysłowa stanowi jeden ze składników produkcji detergentów, proszków do prania oraz barwników. Znajduje również szerokie zastosowanie w procesie elektrolizy oraz przy produkcji sody. Sól przemysłowa podobnie jak sól spożywcza produkowana jest z roztworu soli pochodzącego z mokrej eksploatacji naturalnych złóż soli kamiennej.

Cena Soli Przemysłowej dostępna w hurtowniach produktów B2B

Korzyści z użycia
soli przemysłowej

  • Możliwość zastosowania w wielu gałęziach przemysłu (produkcja proszków do prania, detergentów, barwników, elektroliza oraz przemysł chemiczny)

Specyfikacja jakościowa

Certyfikaty