Produkty Spożywcze Przetwórstwo

Szerokie spektrum produktów soli spożywczej pozwala dostosować się do wymagań różnych gałęzi przetwórstwa żywności.